Click anywhere to start DROP
Static ball
Danh Sách KIẾN TRÚC SƯ - Đại Học Kiến Trúc Sàig̣n
Hello! TODAY

Date-Time Mouse Over To See Time

BẢN VẼ KT    GAMES    ABOUT    KIENTRUC    THƠ & TẾU    HOA LAN    DHKT3    SINH HOAT KT
SINH HOAT TORONTO    QUÊ HƯƠNG    MÙI VỊ QUÊ TA    ALBUM VIỆT    QUỐC KỲ    MẸ VIỆT    THƠ T̀NH
THƠ HAY    TIỂU ĐƯỜNG    WORLD-TIME & CAL    ĐẤT VIỆT    VĂN HÓA VIỆT    TRUYỆN CƯỜI
B-NGUYEN: 647 308 4717                E-Mail :  bngcanada@gmail.com
AnhKTS, AnhHungVoDanh, BanXua61, Berlin92, BienHoa99, Tho&Teu, DHKT2, DRIVERS, KtAustralia, KTScacKhoa, CacKTS,
KtParis, KtToronto, KyYeu, Thanh, Can, Nguu, Banh, OngDo, QueHuong, MuiViQueTa, AlbumViet, Sau33Nam, SearchJOBS,
SHOPPING, EmailKTS, Chicago, Sydney, ThayNhac, SaRet, Toronto, Vietnam, Music, Houston, QuocKy, TienViet, Lispfile, MeViet,
Xin gởi E-MAIL về:      bngcanada@gmail.com    Để Điều Chỉnh     Cám Ơn.
Khoa 1956
 • Hoang Hy (USA)
 • Nguyen dinh Thi (USA)
 • Nguyen huu An (???)
 • Tran thanh Phong (???)
  Nguoi lap: Nguyen dinh Thi. Xin cac ban khoa 1956 xem va chinh giup! Cam on!
Khoa 1957 ?

 • Nguyen Ngoc Nham (California)
 • Le Tan Chuyen (???)

  Nguoi Lap: Nguyen Dinh Thi.

Khoa 1958 ?

 • Co van Hau (VN)
 • Vo dinh Diep (???)
 • Diep van Kieu (???)
 • Nguyen huu Son (???)
 • Nguyen dinh Cung (Saigon VN)
 • Pham ngoc Que (California)
 • Truong hong Yen (Virginia)703-658-4918
  Nguoi lap: Nguyen van Banh. va Truong hong Yen.
  Xin cac ban khoa 1958 xem va chinh giup! Cam on!
Khoa 1959
 • Chu văn Giang (Việt Nam)
 • Đinh thiên Tứ (USA)
 • Đinh văn Tâm  (Texas/USA)
 • Đổ hoàng Nở (Houston Texas)
 • Đổ thái Hiệp (qua đời/Việt Nam)59 hay 60
 • Hoàng quí Nam (USA)(sorti lat)
 • Hồ văn Toàn (Việt Nam)
 • Lử minh Sơ (USA)
 • Lư Minh (France sorti lat)
 • Nguyễn phúc Quỳnh Thuyên (CA/USA)
 • Nguyễn thu Tiên (Houston Texas)
 • Phạm tự Cường (Cường Âm)qua đời
 • Thân trọng Thuyết (USA)
 • Trần hồ Hải (USA)
 • Trần văn Nam (France)(sorti lat)
 • Vĩnh Hoằng (USA)
 • Vũ bá Cường (Cường dương)(USA)
 • Vũ thế Phiệt (USA)
 • Vũ trọng An (USA)
 • Nguyễn gia An ?? (???)
  Nguoi lap: Nguyen van Banh, Đổ hoàng Nở
  Xin cac ban khoa 1959 xem va chinh giup! Cam on!
Khoa 1960
 • Bùi ngọc Hồ (CA/USA)
 • Đặng hửu Hạnh (CA/USA)
 • Đinh hửu Tườ (CA/USA)
 • Đổ thái Hiệp (qua đời/Việt Nam)59 hay 60
 • Hàn minh Đức (CA/USA)
 • Hồ Thăng   (Norway)
 • Hồ văn Thái (Germany)
 • Nguyễn duy Trưng (Paris/France)
 • Nguyễn đức Thọ (Ṛm)(TX/USA)
 • Nguyễn hửu Bằng (Việt Nam)
 • Nguyễn Huy  (qua đời/USA)
 • Nguyễn ngọc Dung (Sydney/Australia)
 • Nguyễn tường Quư (CA/USA)
 • Nguyễn văn Thọ (Điếc)(Montreal/Canada)
 • Nguyễn văn Trân (Lùn) (TX/USA)
 • Phạm thăng B́nh (CA/USA)
 • Tô thế Thạnh (Ottawa/Canada)
 • Vĩnh Tuyền (qua đời/USA)
  Nguoi lap: Nguyen van Banh, Nguyễn văn Trân (Lùn)
  Xin cac ban khoa 1960 xem va chinh giup! Cam on!
Khoa 1961
 • Do huu Nam (Nam rom)(Bien Hoa VN)
 • Duong manh Hung (Hung Sui)(chet)
 • Ho huu Thanh (Thanh den)(Bi)
 • Huynh quang Nghiem (Co Nghiem)(VN)
 • Le cong Thanh (Thanh trang)(Berlin Duc)
 • Le nguyen ba Thien (VN)
 • Le van Tam (Tam lo)(Duc)06-196-562698
 • Nguyen huong Giang (Sorti Lat,1962)
 • Nguyen thi Phuong (chet)
 • Nguyen van Banh (Toronto Canada)416-533-6757
 • Nguyen van Mao (VN)
 • Pham kim Giam
 • Pham thuc Quynh (vuot bien mat tich)
 • Trang si Nghiep (chet)
 • Tran phong Luu (Duc)
 • Tran thi Long (USA)
 • Tran vu Ban (Tam tinh hai cau)(Chicago)773-467-1520
 • Vo cao Hoang (Normal Illinois)309-454-4953
 • Vu Dzung (???)
 • Vuong van Ha (Cai ga)(Huntington Beach CA)714-968-2200
  Nguoi lap: Nguyen van Banh.
  Nguoi bo sung: Le cong Thanh, Tran vu Ban
Khoa 1962
 • Cao huu Tung (USA)
 • Chung san Hoa (USA)
 • Dam quang Viet(VN)
 • Ho duc Huan (???)
 • Huyen ton nu Quynh Nhu (chet o VN)
 • La vinh Trinh (VN)
 • Le Dinh (???)
 • Le tan Dan (baNghia,UC)
 • Le tuan Nghia (Phero,NghiaRung,UC)
 • Nghiem xuan Nhi (USA)
 • Ngo dinh Kha (con NgoDinhLeThuy,VN)
 • Nguyen ba Con (Phap)
 • Nguyen duy Duc (???)
 • Nguyen nhu Giap (Tay trang)VN
 • Nguyen ngoc Phuc(Tay den,USA)
 • Nguyen nhon Tam (USA)
 • Nguyen son Hoang (???)
 • Nguyen tat Nghia (USA)
 • Nguyen thanh Nguyen (???)
 • Nguyen thi Bao Chau (ba T-Ly,USA)
 • Nguyen tuong Ly (ong BaoChau,USA)
 • Nguyen van Thach (Perlon,Phap)
 • Nguyen viet Cong
 • Pham van Duc (Duc Cong,UC)
 • Phan quang Co (USA)
 • Phan the Dang (???)
 • Ta quang Huu (???)
 • Tran huu Du (???)
 • Tran huu Phuoc (???)
 • Tran kim Truc (VN)
 • Tran quang Don (USA)
 • Tran quoc Tuy (Phap?)
 • Tran trung Chinh (VN)
 • Truong trung Truc (USA)
 • Truong van Y (West Covina California)626-918-1675
 • Vo tu Qui (VN)
 • Vu ba Hung (USA)
 • Vu dinh Tao (???)
  Nguoi lap: Vo chong NghiaRung. Bo sung: Nguyen viet Cong
Khoa 1963
 • Bui van Tung (VN) 8367004
 • Do duy Tung (???)
 • Ha Xu (???)
 • Ho duc Huan (VN) 8204121
 • Ho thieu Tri (Hanoi VN) 8448-244664
 • Hoang dinh Tuyen (Phap) 33 1 4678 0224
 • Huynh minh Hai (???)
 • Khuu van Ngoc (???)
 • Lam quoc Thuy (Montreal, Canada)
 • Le Dinh (VN) 8396413
 • Le nhan Anh (VN) 8394071
 • Le thi Hien (VN) 8430045
 • Le quang Nhuan (Phap) 143 059 744
 • Le quy Phuoc (USA) 713-980-8114
 • Le van Ut (VN) 84 8 729995
 • Luu khuong Duc (chet o Pleiku 1972)
 • Ngo lien Tri (USA) 714-842-0957
 • Ngo vinh Vien (Edmonton, Canada)
 • Nguyen chanh Thien (USA) 425-697-5605
 • Nguyen dang Quang (Y) 39-0536-944286
 • Nguyen duy Duc (VN)
 • Nguyen huu Dinh (VN) 8334307
 • Nguyen hoang Cuong (VN) 8980853
 • Nguyen minh Son (???)
 • Nguyen sinh Long (VN) 8370756
 • Nguyen thanh Long (???)
 • Nguyen thanh Nguyen (Phap?) 147 373 311
 • Nguyen tran quoc Ai (???)
 • Nguyen tri Tin (Phap) 145 866 069
 • Nguyen van En (???)
 • Nguyen van Hoa (5314 Pillow Land, Springfield VA 22151 USA Tel: 703-321-7808)
 • Nguyen van Tam (VN) 8449011
 • Nguyen viet Cong (VN) 8448592
 • Phan the Dang (VN) 8398503
 • Phan thi minh Quang (USA)
 • Ta quang Huu (VN) 8844452
 • Tang quoc Ai (USA) 214-690-6939
 • Tong van Manh (Nicolas)(Houston USA )
 • Tran dinh Thuc (USA) 714-899-7885
 • Tran huu Phuoc (VN) 8647724
 • Tran quang nhat Huan (VN) 8351252
 • Tran thanh Nam (NamDen) (???)
 • Tran van Ty (Canada) 416-747-8629
 • Trinh van Tam (???)
 • Truong Tan Trung (???)
 • Vo duc Tri (USA) 714-842-0957
 • Vu Lap (???)
  Nguoi lap: Hoang dinh Tuyen. va Nguyen chanh Thien

Khoa 1964 ?

 • Au Vinh
 • Dao thanh Tong (Tong bua)
 • Dinh tan De
 • Do thanh Son (Son map Michelin chet o VN)
 • Do van Chanh
 • Doan phat Minh
 • Ha thi Yen
 • Ha van Nghia
 • Ha xuan Ba
 • Huynh Balouse (con KTS Huynh An bo cuoc)
 • Huynh cong Khanh
 • Ho van Lan
 • Lam khuong Ninh
 • Le dau Thu
 • Le chi Nam (Nam con)
 • Le khac Nhan
 • Le minh Man
 • Le minh Nam (Nam gia)
 • Ly buu Lam
 • Phan thanh Trieu (bo cuoc)
 • Pham tuong Uyen
 • Nguyen anh Minh
 • Nguyen ba Khoi (chet o VN)
 • Nguyen ba Quyen
 • Nguyen dang Khoa (Binh Dinh)
 • Nguyen minh Tri (bo cuoc)
 • Nguyen ngoc Them
 • Nguyen nhu ngoc Phach
 • Nguyen tat Tong
 • Nguyen thi Thai (nha van Trung Duong)
 • Nguyen Thieu
 • Nguyen van Lua
 • Nguyen van Minh (Minh gia)
 • Nguyen van Nghia (Nghia cao boi bo cuoc)
 • Nguyen van Phuc (anh ba Xinh)
 • Nguyen van Thong
 • Nguyen van Tien
 • Nguyen van Toan
 • Nguyen xuan Duc
 • Nguyen xuan Lan (bo cuoc)
 • Pham ba Cuong
 • Pham bach Phi
 • Pham trong Ke
 • Quach van Ha
 • Son hong Vo
 • Tran duc Nhuong
 • Tran kiem Chieu
 • Tran ngoc Minh
 • Tran thai Lai
 • Tran thi Doa Van
 • Tran van Ty
 • Truong ngoc Buu
 • Truong Tho
 • Truong van Long (chet o VN)
 • Vu trieu Tan (Tan lun ga tre)
  Nguoi cho tai lieu: Quach van Ha
  Co gi sai Xin chinh!!

Khoa 1965 ?

Khoa 1966 ?

 • Nguyen xuan Dinh (Paris ?)
 • Pham viet Nam (Paris ?)
 • Tran huu Phuoc (Paris ?)
  Nguoi cho tai lieu: Hoang Dinh Tuyen Paris.
  Co gi sai Xin chinh!!

Khoa 1967 ?
Xin Cac Ban Cho Them Danh Sach cac KTS
Khoa 1968 ?
Xin Cac Ban Cho Them Danh Sach cac KTS
Khoa 1969 ?
Xin Cac Ban Cho Them Danh Sach cac KTS
Khoa 1970 ?
Xin Cac Ban Cho Them Danh Sach cac KTS
Khoa 1971 ?
Xin Cac Ban Cho Them Danh Sach cac KTS
Khoa 1972 ?.v..v..
Xin Cac Ban Cho Them Danh Sach cac KTS


Các Môn Học 6 Năm Kiến Trúc


BẢN VẼ KT    GAMES    ABOUT    KIENTRUC    THƠ & TẾU    HOA LAN    DHKT3    SINH HOAT KT
SINH HOAT TORONTO    QUÊ HƯƠNG    MÙI VỊ QUÊ TA    ALBUM VIỆT    QUỐC KỲ    MẸ VIỆT    THƠ T̀NH
THƠ HAY    TIỂU ĐƯỜNG    WORLD-TIME & CAL    ĐẤT VIỆT    VĂN HÓA VIỆT    TRUYỆN CƯỜI
B-NGUYEN: 647 308 4717                E-Mail :  bngcanada@gmail.com
AnhKTS, AnhHungVoDanh, BanXua61, Berlin92, BienHoa99, Tho&Teu, DHKT2, DRIVERS, KtAustralia, KTScacKhoa, CacKTS,
KtParis, KtToronto, KyYeu, Thanh, Can, Nguu, Banh, OngDo, QueHuong, MuiViQueTa, AlbumViet, Sau33Nam, SearchJOBS,
SHOPPING, EmailKTS, Chicago, Sydney, ThayNhac, SaRet, Toronto, Vietnam, Music, Houston, QuocKy, TienViet, Lispfile, MeViet,