Thầy Kiến Trúc Sư Nguyễn Quang Nhạc
Hello NOW


BẢN VẼ KT    GAMES    ABOUT    KIENTRUC    THƠ & TẾU    HOA LAN    DHKT3    SINH HOAT KT
SINH HOAT TORONTO    QUÊ HƯƠNG    MÙI VỊ QUÊ TA    ALBUM VIỆT    QUỐC KỲ    MẸ VIỆT    THƠ T̀NH
THƠ HAY    TIỂU ĐƯỜNG    WORLD-TIME & CAL    ĐẤT VIỆT    VĂN HÓA VIỆT    TRUYỆN CƯỜI
B-NGUYEN: 647 308 4717                E-Mail :  bngcanada@gmail.com
AnhKTS, AnhHungVoDanh, BanXua61, Berlin92, BienHoa99, Tho&Teu, DHKT2, DRIVERS, KtAustralia, KTScacKhoa, CacKTS,
KtParis, KtToronto, KyYeu, Thanh, Can, Nguu, Banh, OngDo, QueHuong, MuiViQueTa, AlbumViet, Sau33Nam, SearchJOBS,
SHOPPING, EmailKTS, Chicago, Sydney, ThayNhac, SaRet, Toronto, Vietnam, Music, Houston, QuocKy, TienViet, Lispfile, MeViet,
Nỗi Ḷng T́nh Xa
Ḷng buồn nhớ bạn ... bỏ ta,
Học tṛ khi tới khi lui ... t́nh đời
Nhớ sao quá khứ tuyệt vời,
Trưởng khoa, khoa trưởng ... mảnh đời c̣n đâu ?!
Đời ta sau trận bể dâu ...
Chỉ c̣n tóc trắng bạc màu thời gian ...
                   HN KT66
Nhớ bạn phương xa
Quê nhà c̣n lại ḿnh ta,
Hanh, Thâng, Lắm, Mảng phương xa xứ người.
Nhớ thời tuổi trẻ dệt mơ ...
Công danh sự nghiệp ... ḍng đời giúp nhau ...
Vui buồn chia xẻ tâm giao ...
Người đi ... kẻ ở ... ngày nào hồi sinh ...!
                   HN KT66
Thân phận
Tâm giao từ tuổi thanh xuân ...
Cùng về tiên cảnh ! Trần gian giă từ ...
"Moa sau, Toa trước" cùng về,
Cuộc đời ! sự nghiệp ! ê chề có nhau !
Công Thần Khoa Trưởng thuở nào ...
Thăng trầm vận nước ... nghẹn ngào tương lai..
                   HN KT66
Click để xem h́nh lớn hơn và có thể Save.
H́nh ảnh Lưu Niệm của Thầy Nguyễn Quang NhạcBẢN VẼ KT    GAMES    ABOUT    KIENTRUC    THƠ & TẾU    HOA LAN    DHKT3    SINH HOAT KT
SINH HOAT TORONTO    QUÊ HƯƠNG    MÙI VỊ QUÊ TA    ALBUM VIỆT    QUỐC KỲ    MẸ VIỆT    THƠ T̀NH
THƠ HAY    TIỂU ĐƯỜNG    WORLD-TIME & CAL    ĐẤT VIỆT    VĂN HÓA VIỆT    TRUYỆN CƯỜI
B-NGUYEN: 647 308 4717                E-Mail :  bngcanada@gmail.com
AnhKTS, AnhHungVoDanh, BanXua61, Berlin92, BienHoa99, Tho&Teu, DHKT2, DRIVERS, KtAustralia, KTScacKhoa, CacKTS,
KtParis, KtToronto, KyYeu, Thanh, Can, Nguu, Banh, OngDo, QueHuong, MuiViQueTa, AlbumViet, Sau33Nam, SearchJOBS,
SHOPPING, EmailKTS, Chicago, Sydney, ThayNhac, SaRet, Toronto, Vietnam, Music, Houston, QuocKy, TienViet, Lispfile, MeViet,